Hufiec ZHP Złotów

Jesteśmy jednostką terenową Chorągwi Wlkp. Hufcem ZHP im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Złotowskiej z siedzibą w Złotowie. Działamy na terenie powiatu złotowskiego w gminach: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Zakrzewo oraz gminie i mieście Złotów. W Hufcu służbę instruktorską pełni 44 instruktorów. Zrzeszamy dzieci i młodzież w 13 jednostkach organizacyjnych w których skład wchodzą:

Ponadto działa:

Naszą misją jest wychowanie prawego i wrażliwego człowieka, dlatego też w pracy wychowawczej czerpiemy z bogatej, bo sięgającej roku 1934 roku, tradycji ZHP na Złotowszczyźnie.

W pracy wychowawczej bazujemy na pracy z drużyną, a ponadto istotną funkcję integracyjną spełniają zloty organizowane w ciągu roku przez drużyny na rzecz pozostałych jednostek.

Zwieńczenie całorocznej pracy stanowi HAL. W czasie lata organizujemy obozy na naszej stanicy w Podgajach oraz formy wyjazdowe. Nie zamykamy się tylko na swoje własne grono, na obozy zapraszamy dzieci i młodzież niezrzeszoną, a naszych harcerzy można spotkać na licznych kursach i rajdach Chorągwi Wlkp. oraz na terenie całego kraju.

Mamy świadomość, że jesteśmy częścią większej całości, jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego i obowiązuje nas wierność naczelnym ideałom Związku. Wierzymy, że nasza działalność, nasza służba będzie trwać jeszcze wiele lat i będzie miała pozytywny wpływ na wychowanie kolejnych młodych pokoleń.

Nasz Facebook

Nasz Instagram

Nasza baza obozowa

Osobodzień52zł+VATto atrakcyjna cena w pięknej okolicy.
Na miejscujezioramiejsca ogniskowe i stołówka
Ponadtonatryskii sanitariaty dostępne dla naszych gości!

Dowiedz się więcej!

Galerie zdjęć

Akcja 1%

Zobacz

Nasza stanica

Zobacz

23 DSH

Zobacz

Różne zdjęcia

Zobacz

Hufiec ZHP Złotów

Zbyt wąski ekran

Proszę™, obróć ekran swojej komórki
lub włącz widok "komputerowy".