A A A

DRUŻYNY

Hufiec Złotów działa na terenie powiatu złotowskiego. W skład naszego Hufca wchodzi:
3 gromady zuchowe,

7 drużyn harcerskich,

7 drużyn starszoharcerskich.

1 drużyna wędrownicza