A A A

Warta przy Grobie Pańskim

Jak donosi nasz specjalny wysłannik w dniu 11-04-2009 w kościele p.w. św. Stanisława Kostki zuchy z 7 Gromady Zuchowej "Wesołe Wróbelki" oraz harcerze z 7 Drużyny Harcerskiej "Orły" i 7 Drużyny Starszoharcerskiej "Feniksy" trzymali wartę przy Grobie Pańskim.

Autor:phm. Bogusław