Do pobraniaCiekawe stronyPropozycje programowe

Historia Hufca

Historia harcerstwa w Polsce ma już ponad 100 - letnią tradycję, ale na terenie Złotowszczyzny jest ona nieco krótsza, gdyż w 2014 r. minęło 80 lat od powstania pierwszych drużyn.

Po I wojnie światowej, kiedy po 123 latach niewoli Polska znów stała się wolnym krajem, Ziemia Złotowska, niestety nie wróciła do Macierzy, dlatego Polacy z tych terenów zintensyfikowali działania na rzecz utrzymania polskości. W 1922 roku powstał Związek Polaków w Niemczech, Złotów zaś wybrano na siedzibę V Dzielnicy. Już 4 lata później, 9 maja 1926 roku powstał Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. To sprawiło, że na terenach Złotowszczyzny zaczęła kiełkować myśl o tworzeniu drużyn harcerskich. Pierwsza powstała w 1934 roku w Starej Świętej, założył ją phm. Władysław Bzówka. W tym samym niemal czasie hm. Norbert Kołodziej założył drużynę w Złotowie. Następnie powstały drużyny w Zakrzewie, Głomsku, Blękwicie, Wielkim Buczku oraz Starej Wiśniewce. A wszystko dzięki wybitnym instruktorom: phm. Marcie Przybył, Marii Gąszczak, Marii Rożeńskiej, hm. Józefowi Horstowi, phm. Józefowi Kowalskiemu, dh. Leonowi Kowalskiemu.

Harcerze ZHPwN za swój znak przyjęli Rodło, które umieścili w harcerskiej lilijce. Symbol ten do dziś jest ważnym elementem naszej hufcowej plakietki.

Naczelna idea i sposób działania Związku sprawiły, że mimo trudnej sytuacji politycznej i społecznej, nie trzeba było długo czekać na kolejnych młodych ludzi, którzy chcieli nosić Harcerski Krzyż. W latach 1936 - 1938 na Ziemi Złotowskiej działało 20 drużyn i 8 gromad zuchowych zrzeszających łącznie 400 osób.

Z kart historii Związku i hufca (1945-2019)

 • 26.08.1945 r. - uroczyste wręczenie Hufcowi pierwszego sztandaru jako dowód roli i rangi harcerstwa w powiecie złotowskim.
 • 1947 - 1948 r. - udział członków hufca w akcji "Harcerska Służba Polsce".
 • 1951 - 1956 r. - ZHP działa jako Organizacja Harcerstwa Związku Młodzieży Polskiej.
 • 08.12 - 10.12.1956 r. - Zjazd Łódzki, na którym zapadła decyzja o reaktywacji ZHP.
 • 18.12.1956 r. - ponowne powstanie Hufca Złotów, który należał do Chorągwi Koszalińskiej.
 • 20.07 - 22.07.1957 r. - I Złaz Harcerstwa Koszalińskiego w Złotowie, w którym uczestniczyło 2800 harcerzy. Końcowym akordem Złazu była manifestacja patriotyczna z okazji Zlotu Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Złotowskiej, podczas której odsłonięto pomnik Piasta.
 • 1959 r. - II Złaz Harcerstwa Koszalińskiego w Koszalinie.
 • 1960 r. - Harcerska Akcja "Krajenka 540" związana z 540 rocznicą nadania praw miejskich Krajence.
 • 28.04 - 01.05.1961 r. - Zlot harcerzy Hufca Złotów oraz wręczenie nowego sztandaru.
 • 1965 r. - udział w Chorągwianej Akcji KANO - Kwiaty na Okopach.
 • 1969 r. - Kampania "Bohater i chusta". W ciągu 3 lat realizacja zadań RODŁO, VI wieków miasta Złotowa, harcerski czyn 25-lecia PRL.
 • 1972 r. - nadanie imienia "Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Złotowskiej" Hufcowi.
 • 1975 r. - reforma administracyjna, rozkazem Komendanta Chorągwi Koszalińskiej L.10/1975 z dnia 01.09.1975 r. Hufiec Złotów wchodzi w skład Chorągwi Pilskiej.
 • 1976 r. - w Łąkiem powstaje Harcerski Zespół Mandolinowy "FRYGI" pod batutą hm. Stanisława Gortata.
 • 1981 - 1988 r. - rozłam w strukturach organizacji, powstanie wielu grup tworzących ruchy lub organizacje harcerskie m.in. Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ruch Skautów Polskich, Polska Organizacja Harcerska, Niezależny Ruch Harcerski.
 • 1984 r. - Kampania "ZHP-50", uczczenie 50 rocznicy powstania pierwszych drużyn harcerskich na terenie powiatu złotowskiego.
 • 1985 r. - rozkaz specjalny L.09/1985 z dnia 30.09.1985 r. Komendanta Hufca ZHP Złotów w związku z powołaniem Kręgu byłych działaczy harcerskich z okresu międzywojennego na Ziemi Złotowskiej. Przewodniczącymi byli: hm. Norbert Kołodziej 1985 - 2001, hm. Hieronim Jędrzejewski 2001 - 2006, Ewa Kołodziej 2006 - 2013.
 • 1989 r. - Zjazd ZHP na którym uchwalono nowy tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, nowy Statut ZHP dokonujący rozdziału władz i zwiększający samodzielność drużyn oraz umożliwiający tworzenie ruchów programowo - metodycznych.
 • 1992 r. - rozkaz L.02./1992 Naczelnika ZHP odnośnie rozwiązania Chorągwi Pilskiej i włączenie wszystkich jednostek organizacyjnych byłego woj. pilskiego do Chorągwi Wielkopolskiej.
 • 1995 r. - Zjazd ZHP na którym dokonano zmian w Statucie, w tym decyzja o zniesieniu wersji alternatywnej Przyrzeczenia Harcerskiego. ZHP ponownie przyjęte w skład WOSM (17.01.1996 r.) i WAGGGS (07.03.1996 r.).
 • 1995 r. - Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Zegrzu k/Warszawy. Udział 40 osobowej reprezentacji Hufca ZHP Złotów.
 • 1995 - 2000 r. - realizacja programu "Moje Ojczyzny", kolejne roczne bloki programowe: "Woda jest życiem", "Odkrywca Nieznanego Świata", "Paszport do Europy", "Bądź gotów", "Ścieżkami zdrowia". Podsumowaniem był Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego Gniezno 2000. Udział 37 osobowej reprezentacji Hufca.
 • 2004 r. - uzyskanie przez ZHP statusu organizacji pożytku publicznego.
 • 2007 r. - stulecie skautingu, Zlot ZHP Kielce 2007 pod hasłem "Jeden Świat - Jedno Przyrzeczenie". Udział 32 osobowej reprezentacji Hufca.
 • 2011 r. - odnowienie sztandaru Hufca.
 • 2012 r. - stulecie harcerstwa w Wielkopolsce - Jubileuszowy Zlot Chorągwi Wielkopolskiej w Ostrowie Wlkp. Udział 43 osobowej reprezentacji Hufca.
 • 2013 r. - rozkaz L.09/2013 z dnia 20.09.2013 r. Komendanta Hufca ZHP Złotów rozpoczynający Kampanię 80-lecia.
 • 12.09 - 14.09.2014 r. - Jubileuszowy Zlot Hufca ZHP Złotów z okazji 80-lecia harcerstwa na ziemi złotowskiej.
 • 06.12.2016 r. - 40-lecie Harcerskiego Zespołu Mandolinowego "FRYGI".
 • 06.08 - 16.08.2018 r. - zlot w Gdańsku z okazji 100-lecia ZHP. Udział 34 osobowej reprezentacji Hufca.
 • 15.02 - 17.02.2019 r. - zlot Chorągwi Wielkopolskiej "W przyszłość, krokiem wolności" z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Udział 38 osobowej reprezentacji Hufca.


Hufiec ZHP Złotów

Zbyt wąski ekran

Proszę™, obróć ekran swojej komórki
lub włącz widok "komputerowy".